top of page
jestemcloud

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności
Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Wykonanie 14 infografik oraz prezentacji multimedialnych poświęconym zagadnieniom związanych z żywnością.

zakres: infografiki / prezentacje

7.jpg
jestemcloudbzdel.png
bottom of page